gen
28
2011

Ruta Raspall de Cardedeu

Català

Moltes de les cases que composen les “9 rutes modernistes” de municipis d’aprop de Barcelona, van ser dissenyades per ManelRaspall.
Aquest va ser arquitecte municipal desde 1904 fins aproximadament 1930. Com a tal va ser l’encarregat de dissenyar el Parc dels Pinetons i el Cementiri Municipalde Cardedeu. El ferro forjat, la pedra i la utilització de ceràmica per dotar de més color les façanes fan de Raspall un arquitecte únic. T’invitem a descobrir la ”ruta Raspall”, no et deixarà indiferent!

Castellano

Muchas de las casas que componen las “9 rutas modernistas” de municipios cercanos a Barcelona, fueron diseñadas por Manel Raspall.
Este fue arquitecto municipal desde 1904 hasta aproximadamente 1930. Raspall fue el encargado de diseñar el Parc dels Pinetons y el Cementerio Municipal de Cardedeu. El hierro forjado, la piedra y la utilización de cerámica para dotar de más color las fachadas, hacen de Raspall un arquitecto único. Te invitamos a descubrir la “ruta Raspall”, no te dejará indiferente!

Comments Sense comentaris

Afegir un comentari